Emacs i Org Mode - kod

Poprzednim razem opisywałem sposób na pisanie postów na Wordpressie przy użyciu Emacsa i Org Mode. Najważniejszy problem jaki się wtedy pojawił związany był z eksportem kodu - domyślna implementacja "obdzierała" domyślnie kod HTML z nowych linii, psując próby używania znacznika <code>, którego obecnie używam do wstawiania fragmentów kodu. Poprawka okazała się być trywialna - polegała na dopisaniu znacznika <code> do listy wyjątków, z których nie będą usuwane nowe linie :). Poniżej znajduje się test:

(defmacro try-load-and-configure-file (file &rest configuration)
  `(when (locate-library ,file)
     (load ,file)
     ,@configuration))
Test kodu inline: (defun foo (x) (lambda (y) (+ x y))). Działa :D.

Jak widać, wszystko już działa :). Drobną poprawkę, którą wprowadziłem, można znaleźć na Githubie :).

Kilka zmian, o których można pomyśleć w przyszłości

  • Eksport kodu z #+BEGIN_SRC/#+END_SRC do postaci używanej przeze mnie na blogu. Docelowo można pomyśleć o możliwości konfigurowania sposobu, w jaki eksportowany będzie kod z bloków #+BEGIN_SRC/#+END_SRC.
  • Poprawa znaczników używanych do formatowania tekstu - aktualnie pogrubienia z postów eksportowanych przez org2blog nie odpowiadają znacznikom, których zwyczajowo używam na blogu.
  • Możliwość ściągania i edycji istniejących postów. Nic nie wskazuje na to, żeby aktualnie dało się to robić.

Powiem szczerze, że pisanie postów z Emacsa robi się coraz bardziej wygodne :).