Jak zapisać w Emacsie plik w kodowaniu UTF-8?

C-x RET c utf-8 C-x C-s
Po wpisaniu w Google pytania z tytułu posta nie dostaniemy na dzień dzisiejszy żadnej sensownej odpowiedzi, więc pomyślałem, że warto to gdzieś zapisać :). W Emacsie wiązanka:
C-x RET c [kodowanie]
oznacza "wykonaj następne polecenie z wybranym kodowaniem". Zapisanie pliku (C-x C-s) spowoduje jego przekodowanie na wybrany zestaw znaków. Otworzenie (C-x C-f) bądź przeładowanie (C-x C-v RET) spowoduje odczytanie pliku w wybranym kodowaniu. Oczywiście, jeśli stale pracujemy w UTF-8 (co jest dobrą rzeczą), to najlepiej wrzucić sobie do konfiguracji następujący kawałek kodu:
(prefer-coding-system 'utf-8)
(set-default-coding-systems 'utf-8)
(set-terminal-coding-system 'utf-8)
(set-keyboard-coding-system 'utf-8)
(setq default-buffer-file-coding-system 'utf-8)