"Stała delta" w grach - prezentacja

Dawno temu zdarzyło mi się popełnić artykuł o tym, jak pisać aktualizację stanu gry - pętlę główną i przyległości. Artykuł w szczególności skupiał się na tym, dlaczego dobrze jest korzystać ze "stałej delty" - wykonywać update'y fizyki/logiki z ustalonym krokiem czasowym. Jakiś czas temu przygotowałem też w ramach studiów krótką prezentację opartą o ten artykuł, którą dzisiaj przypadkiem znalazłem na dysku. Poniżej znajdują się linki do prezentacji oraz handoutu, który wydrukowałem i rozdałem wszystkim obecnym na sali. (prezentacja - PDF) (handout - PDF) Koncepcję drukowania handoutów i rozdawania ich słuchaczom prezentacji podkradłem od Edwarda Tufte, który wspominał czasami m.in. o korzyściach płynących z wysokiej rozdzielczości papieru i możliwości wyraźnego zobaczenia zdjęć/schematów z prezentacji.