PLEN

Kolofon

Strona napisana przy użyciu HTML5 i CSS3. Użyta czcionka to Raleway. Do wygenerowania plików strony użyty został generator stron statycznych Regenerate2. Generator ten napisany został przeze mnie w języku Common Lisp.

W ramach pisania strony w Lispie, wykorzystane zostały:

  • SBCL - kompilator Common Lisp
  • CL-WHO - do generowania HTML
  • LASS - do generowania CSS
  • colorize - do kolorowania kodu źródłowego i umieszczania w nim linków do dokumentacji
  • Plump, Plump-SEXP, CLSS - do okazyjnego poprawiania importowanych dokumentów HTML "w locie"

Dlaczego minimalistyczna, statyczna strona? Ponieważ jestem zdania, że do przekazania informacji w formie tekstu nie trzeba marnować elektryczności na uruchamianie ciężkich procesów po stronie serwera, ani nie wypada też obciążać nimi przeglądarki odwiedzającego.

Dlaczego Lisp? Dlaczego nie?